News

Usahawan Tidak Lagi Bimbang Gagal

Postgraduate: Paving the way for entrepreneurial excellence

A UNIQUE school that was formed with the view that entrepreneurial activity is one of the pillars of a strong and vibrant economy, the Bank Rakyat School of Business and Entrepreneurship at UNIRAZAK is dedicated to providing quality education in entrepreneurial and business leadership in Malaysia.   Although big businesses are extremely vital for economic […]

MUSTAPA Mohamed (kiri) menandatangani plat sebagai tand.: merasmikan pelancaran buku Laporan Keusahawanan di Malaysia 2009 sambi! disaksikan oleh Md. Zabid Abdul hid dan Donna Kelly (kanan) di Kuala Lumpur, semalam.

Kaedah lahirkan usahawan tempatan-Xavier

KUALA LUMPUR 10 Mac Usahawan tempatan boleh dilahirkan dengan menggunakan peluang dan keistimewa an yang ada pada negara ini untuk membina peluang pemiagaan. Pemangku Dekan Sekolah Pemiagaan dan Keusahawanan Bank Rakyat Uni versiti Tun Abdul Razak Unirazak Dr Roland Xavier berkata antara beberapa sektor yang boleh dijadikan keutamaan ialah sektor perkhidmatan dan berkaitan dengan faktor geografi negara Sebagai contoh industri pelancongan dan yang berkaitan dengannya di […]

UniRazak explores challenges facing entrepreneurs